HALVÅRSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (PUBL)

Produkttankmarknaden har varit stark under hela första halvåret och segmentet har genererat ett kassaflöde över förväntningarna. Ett nytt avtal har tecknats med oljebolaget TOTAL om ytterligare nio års tidsbefraktning. Stortankfartyget Stena Vision är åter i trafik.

Nettoomsättning MSEK 224,7 (153,3)

Resultat efter skatt MSEK 22,5 (18,7)

Resultat efter skatt per aktie SEK 0,47 (0,39)

Starkt kassaflöde och resultat för produkttank

Halvårsresultatet belastas av kostnader av engångskaraktär i stortank; MSEK 9,8 för slutlig överenskommelse i tvist samt MSEK 17,9 i reparationskostnader för VLCC:n Stena Vision

Ny prognos för 2007; Resultat före skatt MSEK 65 (mot tidigare MSEK 80) motsvarande SEK 1,36 per aktie (mot tidigare 1,68)

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens
15 augusti 2007 kl 10:00 CEST

Delårsrapport Q2 – 2007 presenteras och tillfälle ges till frågor

Närvarande:
Hans Norén, VD
Göran Hermansson, Ekonomichef

Telefon: +44 20 7162 0025 alt
+46 8 5052 0110
Konferenstitel: Concordia Maritime


För den fullständiga rapporten se www.concordia-maritime.se

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar