Information från Concordia

Information från Concordia Maritime Northern Marine Management, som bemannar oljetankern Stena King på 457 000 dwt, meddelade ungefär klockan 21:20 GMT igår att de fått information från kaptenen ombord att en kollision ägt rum mellan fartyget och BPs VLCC British Vigilance. Olyckan skedde ungefär 15 miles utanför Fujairah i Omangulfen. Inga personskador eller oljeutsläpp har rapporterats från något av fartygen. Stena King var fullt lastad efter lastning vid Ras Tanura i Saudiarabien. Fartyget hade bunkrat vid Khorfakan norr om Fujairah och var på väg till Karibien. BP-tankern förmodas vara i ballast. Det har framkommit att Stena King har fått en skada i fören och British Vigilance på babordssidan framför däckshuset. Skadorna på respektive fartyg undersöks just nu. Northern Marine arrangerade omedelbart med bogsering och fartygen är nu åtskilda. Stena King har en besättning på 43 man bestående av brittiska officerare, tre irländska kadetter och för övrigt huvudsakligen sjömän från Filipinerna. Fartyget ägs av ett dotterbolag till Concordia Maritime. Göteborg den 25 mars 2002 CONCORDIA MARITIME AB Lars Carlsson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar