Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.

I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 25 april 2017 klockan 13:00 på Gothia Towers, sal J1, i Göteborg.
Kallelsen finns tillgänglig från den 20 mars 2017 på www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen i sin helhet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2017.
Annons om att kallelse har skett och finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 23 mars 2017.

Kim Ullman
CEO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31855003
Mobile 46 704855003
Email kim.ullman@concordiamaritime.com
 

Ola Helgesson
CFO
Concordia Maritime AB

Tel 46 31 855009
Mobil 46 704 855009
Email ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva
och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Taggar:

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar