Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819 I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls den 26 april klockan 14:00 2012 på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig 26 mars 2012 på www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande.

Kallelse till årsstämma publiceras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012. Meddelande om att kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet och Göteborg-Posten den 26 mars 2012.

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar