Condesign tecknar ramavtal med FMV

Konsultföretaget Condesign har tecknat ramavtal med FMV (Försvarets Materielverk) avseende konsulttjänster inom ILS-området, Integrated Logistics Support.

Genom avtalet förstärks FMV:s förmåga att leverera kostnadseffektiv försvarslogistik åt Försvarsmakten. De driftsäkerhets-, underhålls- och LCC-analyser som ingår i avtalet hjälper FMV att utforma Försvarsmaktens materiel och den totala underhållslösningen för en optimal balans mellan tillgänglighet och livslängdskostnad.

Condesigns partner är det brittiska företaget Aspîre Consulting med vilket Condesign har ett fruktbart samarbete sedan mer än 10 år. På detta sätt kommer Försvarsmakten att med hjälp av Condesign kunna tillgodogöra sig Aspîres långa erfarenhet och specialutvecklade verktyg inom ovannämnda områden. Avtalet kommer också att innebära nyanställningar hos Condesign, främst vid kontoret i Stockholm.

- Det är ett strategiskt viktigt avtal för våra affärer inom försvarssegmentet. Condesign har lång erfarenhet som leverantör till svensk försvarsindustri och vi är glada att vi nu ges möjlighet att utnyttja vår kunskap direkt mot Försvarsmakten säger Fredrik Bromander, VD och koncernchef hos Condesign.

För mer information kontakta:

Lennart Andreasson, chef Affärsområde Kommunikation, Tfn: 031-7441735, lennart.andreasson@condesign.se

Fredrik Bromander, koncernchef Condesign AB,Tfn 031-744 17 96,  fredrik.bromander@condesign.se

Condesign är  industri- och kommunikationskonsulten som erbjuder ledande industriföretag kvalificerade konsulttjänster och lösningar för hela produktens livscykel – från konstruktion och produktion, marknadsföring och försäljning, installation och användning till service och reparation – i syfte att stärka kundernas konkurrenskraft. Ytterligare information om Condesigns verksamhet finns på  www.condesign.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar