Avancerad ISK i myndighet, Stockholm 5-6 mars 2014

Benchmarka din ISK med andra myndigheter!

Din största utmaning är att säkerställa en god intern styrning och kontroll, men vad innebär det egentligen? På denna konferens djupdyker vi ner i de faktiska utmaningarna med att skapa en betryggande intern styrning och kontroll. Du får lyssna till 11 nya praktikfall som hjälper dig att lyfta din ISK till nästa nivå.

Konkreta verktyg för hur du kan förbättra din ISK

Intern styrning och kontroll är ett kontinuerligt arbete och för att du ska kunna stärka din ISK är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Du får konkreta verktyg för hur du gör förbättrade riskanalyser, effektivare kontrollåtgärder och tydligare och enklare uppföljningsprocesser.

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Verktyg för att jobba med kontrollåtgärder och utse riskägare
  • Implementering och uppföljning av nyckelkontroller
  • Hur du ska förmedla och övertyga om att processerna för ISK är nödvändiga

DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL:

Våra iakttagelser från mer än 250 granskningar per år
Gina Funnemark, revisionschef, Riksrevisionen

Lyckas integrera och kommunicera organisationens ISK internt
Johan Krantz, verksamhetscontroller, Kronofogdemyndigheten

Hur SIDA:s ISK-arbete har utvecklat budgetplanering och uppföljning
Annika Lysen, chefscontroller & Erik Korsgren, ekonomichef, SIDA

Missa inte detta unika tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter. Varmt välkommen på årets viktigaste konferens för dig som jobbar med ISK i myndighet!

Xi-Er Dang
Projekledare 

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Media

Media

Dokument & länkar