Chef i hemtjänsten 2014

Konferens i Stockholm den 26-27 mars

Hur leder du framtidens hemtjänst?

Med allt fler äldre som väljer hemtjänst ställs höga krav på att du är rustad inför framtidens behov.
Införandet av LOV innebär att din verksamhet måste erbjuda ännu bättre omsorg och stöd för att
vårdtagarna ska välja din hemtjänst. Men hur ska du gå tillväga för att trygga verksamhet och sticka ut ur
mängden? Och vilka verktyg och digitala lösningar finns det som underlättar för både din personal och
dina vårdtagare?

På denna konferens får du ta del av framstående verksamheters modeller för personalledning,
kontinuitetet samt kostnadseffektiva lösningar som inte naggar på vårdkvaliteten.

DU FÅR LÄRA DIG:

• Så arbetar du med systemtänk för en effektiv hemtjänst
• Vilka kompetenser som krävs i ett vinnande team
• Konkreta metoder för att uppnå kontinuitet i hemtjänsten

PÅ KONFERENSEN FÅR DU BL.A. LYSSNA tILL:

Profilering – recept för framtidens hemtjänstverksamhet
Lillemor Wiklund, kvalitetsutvecklare, Aleris omsorg AB, Stockholms stad

Därför valde vi att bolagisera egenregiverksamheten av kommunens omsorgsverksamhet
Ulf Bergh, VD, Solom hemtjänst, Sollentuna kommun

Så organiserar du övergången från analoga till digitala trygghetslarm – steg-för-steg
Niclas Brissmalm, områdeschef, äldreförvaltningen, Karlskrona kommun

Varmt välkommen på konferens!

Minna Romberg
Projektledare

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Media

Media

Dokument & länkar