Från bidrag till arbete

Under 2016 tros över 150 000 människor söka asyl i Sverige. Genom det ökade flyktingmottagandet finns stora möjligheter. Men det ställer samtidigt höga krav på att nyanlända erbjuds rätt förutsättningar för integrering och läget är ansträngt i många kommuner och landsting. Bristande samverkan, regler och ojämn fördelning skapar långa väntetider för de nyanlända. 

Har du verktygen du behöver för en effektiv integration? På konferensen Integration av nyanlända, 8-9 mars 2016, får du ta del av hur andra kommuner har löst frågor kring effektiva samarbeten, bostadsbrist och vägar till arbete. Du får också lyssna till experter inom området som ger dig konkreta råd och praktiska verktyg för ett lyckat mottagande av nyanlända i din kommun. Låt dig inspireras, nätverka och knyt kontakter med kollegor från hela landet.


UR PROGRAMMET

Delaktighet som främjar psykisk hälsa för nyanlända
• Konkreta verktyg för att främja psykisk hälsa hos nyanlända
• Samverkan med andra aktörer i flyktingmottagandet och delaktighet av de nyanlända
• Attityder till nyanländas behov och resurser
Solvig Ekblad är leg. psykolog på Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, Stockholms Läns Landsting och blev under 2015 adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning på Karolinska Institutet. Solvig har lång erfarenhet som forskare, kliniker och lärare, och är en mycket omtyckt föreläsare.

Västervikslösningen – framgångsmodellen som gått från projekt till riksomfattande förslag
• Betydligt billigare boende för samhället enligt Migrationsverket
• Inte bara boende – helhetsperspektiv på integrationens alla delar i kommunen
• Effektiv samverkan mellan kommunen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att påbörja integrationsinsatser redan under asyltiden
Christina Ekstrand, flyktingsamordnare, Västerviks kommun

Nyanländas lärande – hur skapar vi ett framgångsrikt mottagande av barn och unga?
• Allas angelägenhet – framgångsfaktorn är arbete tillsammans
• Kompetensutveckling för alla skolformer med fokus på språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
• En stödjande organisation utifrån varje unik verksamhets utvecklingsområde
Birgitta Jönsson, chef Nyanländas lärande, och Jessica Persson, utvecklingsledare för Modersmålsenheten, Helsingborgs stad

Se hela programmet här!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Taggar:

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Media

Media

Dokument & länkar