Hur ser framtidens digitala klassrum ut?

Nya undersökningar, bl.a. PISA, visar tydligt att det inte råder brist på digitala verktyg i de svenska skolorna, däremot ser man på många håll ännu inte någon effekt av dessa investeringar. Vad krävs för att de digitala verktygen verkligen ska lyfta elevernas inlärning och kunskap?

För att lyfta skolans resultat och elevernas inlärning krävs nya metoder för att anpassa och utveckla pedagogiken. Det krävs ny kunskap för att använda de tekniska verktygen på rätt sätt – för att därigenom få önskad effekt. Per Kornhall har tidigare varit undervisningsråd på Skolverket och arbetat med kommunal skolutveckling. Idag är han är oberoende expert med intresse för hur digital utveckling kan skapa ett mervärde för elever och lärare. Per medverkade hösten 2015 på konferensen Framtidens Läromedel där han talade under ämnet Digitala läromedel – när, hur och varför? Du kan se hela hans talarpass här!

Hur ser framtidens digitala klassrum ut? Nu har du även möjlighet att lyssna till hela Thomas Winmans och Lars Svenssons talarpass från konferensen Framtidens Läromedel 2015, där de presenterade resultaten från ett forskningsprojekt med lärare och forskare i nytt samarbete för att utveckla IKT-didaktiska koncept. Klicka här!

Vi på Conductive tror på vidareutbildning för alla – därför väljer vi nu att dela med oss av talarpassen från höstens omtyckta konferens Framtidens Läromedel. Vi hoppas på så vis att kunna dela med oss av våra talares kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla det svenska lärandet. Alla filmer från konferensen hittar du här!

På våren konferens Framtidens Läromedel SYD 2016 i malmö får du konkreta råd och arbetssätt för hur du med hjälp av digitala verktyg höjer måluppfyllelsen och stimulerar elevernas inlärning såväl i som utanför klassrummet. Läs mer här!

Taggar:

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar