NYANLÄNDA ELEVER  – SPRÅKUTVECKLING MED DIGITALA VERKTYG

Tillgången till digitala verktyg är på många håll god, men kompetensen har inte alltid fått möjlighet att utvecklas i samma takt som verktygen vilket gör att de positiva effekterna av skolans digitalisering begränsas eller till och med helt uteblir.

På Framtidens Läromedel SYD 2016, 16-17 mars i Malmö, får du  konkreta råd och arbetssätt för hur du med hjälp av digitala verktyg höjer måluppfyllelsen och stimulerar elevernas inlärning såväl i som utanför klassrummet.

UR PROGRAMMET

WORKSHOP: Nyanlända elever - språkutveckling med digitala verktyg
På denna inspirerande workshop får du konkreta klassrumstips på hur du med hjälp av digitala verktyg stärker språkutvecklingen och stimulerar inlärningen hos nyanlända elever.
Du får bl.a. metoder för att:
• Motivera och aktivera eleverna i deras lärande
• Arbeta språkutvecklande med hjälp av webbresurser och appar
• Kombinera övningar med flera kommunikativa uttrycksformer
• Individanpassa stöd och undervisning med modern teknik
Workshopen leds av Hülya Basaran, lärare som arbetar med att undervisa, inkludera och öka måluppfyllelsen för nyanlända elever i Trollhättans stad. Hülya arbetar dagligen med språk- och kunskapsutveckling med hjälp av digitala resurser och kommer under denna eftermiddag att dela med sig av sina egna metoder och arbetssätt

Skolans fortsatta digitalisering – viktiga steg
• Nuläge utifrån ett nationellt perspektiv
• Förbättringar som behövs för ökad kvalitet och resultat
• Framgångsrikt strategiskt samarbete med konkreta handlingsplaner
Johanna Karlén, IKT-samordnare, Lunds kommun & projektledare, SKL


Digitalisering ur ett kvalitetsperspektiv
• Systematisk utveckling av skolans digitalisering
• Hur säkerställer du att ni gör rätt saker?
• Mät och följ upp din skolas digitalisering
Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet, Malmö stad


Programmering & datalogiskt tänkande i skolan
• Programmering i undervisningen – varför?
• Hur kan programmering göras tillgängligt i skolan?
• Hur kan läraren ta in programmeringen i klassrummet?
Sandra Nilsson, universitetsadjunkt datavetenskap, Lunds Tekniska Högskola

Struktur som digital framgångsfaktor
• Rätt struktur i undervisningen – hur då?
• Stimulera djupinlärningen med rätt frågor
• Konkreta tips för ”autentiska lektioner”
Sara Bruun, förstelärare & lärare åk 7-9 i tyska & engelska, Furutorpskolan

Se hela programmet här!


Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Taggar:

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Media

Media

Dokument & länkar