Psykiatrisymposium 2013, konferens i Stockholm 20-21 november

Ta chansen – årets utbildningstillfälle inom psykiatrin

Den psykiska ohälsan har ökat stadigt under de senaste åren i Sverige. Behovet av psykiatrisk vård ökar därför i snabb takt och det är av största vikt att du som är verksam inom psykiatrin är väl uppdaterad inom området. På Psykiatrisymposium 2013 samlas svensk psykiatri för att utbyta erfarenheter, uppdatera sina kunskaper, diskutera aktuella ämnen och lyssna till framstående experter.

Under konferensen kan du själv välja föreläsningar från 3 separata spår för att skaffa dig kunskap inom just det området där ditt utbildningsbehov är som störst. I år har vi lyssnat till deltagare från tidigare år och därför valt att lägga längre fördjupningspass under den andra dagen. Ett urval av aktuella ämnen som lyfts är; DSM-5, suicidprevention, internetbehandling, komorbiditet, differentialdiagnostik och mycket mer.

Mer information om konferensen
Fullständigt program i PDF

Till vem vänder sig konferensen?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar i psykiatrin – oavsett om du arbetar som psykiatriker, psykolog, läkare, enhetschef, sjuksköterska, behandlingsassistent, kurator eller socionom.

Advisory board - konferensens kvalitetssäkring 
Konferensen är utformad i samråd med representanter från svensk psykiatri och under arbetet med programmet konsulteras en advisory board löpande. Talarna i programmet har såväl klinisk erfarenhet som evidensbaserad grund.

Margit Ferm
Projektledare ”Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga”

Mårten Gerle
Psykiatriker och medicinskt sakkunning, Socialstyrelsen

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss påinfo@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Dokument & länkar