TRAFIKPLANERING SOM MÖTER NYA KOMPLEXA KRAV

Du som arbetar med trafikplanering står inför många komplexa utmaningar i takt med att kraven ökar från flera håll. Såväl medborgare som företag behöver få sina transportbehov tillgodosedda samtidigt som omställningen till hållbara transporter ställer krav på förändrade beteendemönster och nya planeringslösningar.

När du på en och samma gång ska möta behov från alla målgrupper i samhället och dessutom kombinera hållbarhet utifrån ett miljö­ perspektiv och ekonomiskt perspektiv kan målkonflikter uppstå. Hur påverkar detta din trafikplaneringsstrategi och det dagliga arbetet, och vad krävs för att lyckas? Detta och mycket mer får du ta del av på vårens konferens.

RESURSEFFEKTIV TRAFIKPLANERING SOM MÖTER BEHOVEN

Öka de hållbara transporterna med 60%

Bilist ➜ cyklist: kommunikation som fungerar

Rätt prioritering mellan olika trafikslag

Farliga passager – så eliminerar du dem

Strategier som ökar det kollektiva resandet

Varmt välkommen till två intensiva dagar med hållbar trafikplanering i fokus!

Taggar:

Om oss

Vi på Conductive är proffs på att skapa attraktiva konferenser och kurser för olika målgrupper. Conductive ingår sedan 2016 som en del av Teknologisk Institut AB. Tillsammans är vi Sveriges största konferens och utbildningsföretag och vi finns för dig som vill vidare i din specifika yrkesroll och nå din fulla potential.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar