Affärsområde Säkerhet & Brand förenas i gemensamt bolag

Förvärvet av Compatec tar nästa steg genom fokusering i affärsområden.

Confidence Internationals förvärv av säkerhetsföretaget Compatec våren 2012, går in i nästa fas. Bolagets säkerhetstekniska specialistkompetens och resurser inom affärsområdet Säkerhet & Brand, sammanförs och förenas i Confidence Security AB, tidigare Compatec. Föreningen leder till kundfördelar genom ökat produktsortiment och spetskunskap, kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 samt större kapacitet inom serviceorganisationen.

Förvärvet av Compatec AB som genomfördes våren 2012, tar nästa steg. Integrationsarbetet har genomförts och som en del i förvärvsstrategin, kraftsamlar nu bolaget genom samordning av det säkerhetstekniska området. Dotterbolagens säkerhetstekniska kompetens placeras i affärsområdet Säkerhet & Brand och förenas i Confidence Security AB, tidigare Compatec.

Bolagets motiv för att samordna affärsområde Säkerhet & Brand samt
renodla affärsområde Event & Lås är tydliga.

Genom att kraftsamla i ett förenat affärsområde Säkerhet & Brand i Confidence Security AB (tidigare Compatec), erhålls bland annat större kapacitet i serviceorganisationen samt kvalitetscertifikat enligt ISO 9001, vilket ger stora kundfördelar.

Till detta följer även en betydande breddning av produktsortimentet och tillgång till ny specialistkunskap. Genom att samla säkerhetsexperter, certifieringar och produkter under samma tak, ökar bolagets kapacitet som fullsortimentsleverantör och därmed möjligheterna till framgång vid större upphandlingar.

Verksamheten i affärsområde Event & Lås, med det nyligen lanserade entré- och biljettsystemet Confidence ticket, ligger kvar i befintligt bolag och ges ökat utrymme till en marknadsprofil som bättre tilltalar kunderna i målgruppen.

”Det känns oerhört stimulerande att få leda affärsområdet Säkerhet & Brand med all kompetens under samma tak. Vi kan nu agera betydligt kraftfullare då samtliga produkter och certifikat finns samlade, vilket krävs i stora och komplexa upphandlingar. Personalen känner varandra väl sedan tidigare och välkomnar att få jobba ihop som ett enat team”, säger Mikael Hägglund, Affärsområdeschef Säkerhet & Brand.

”Confidence har med detta två tydliga och fokuserade affärsområden samt en laguppställning med flera av branschens mest erkända säkerhetsspecialister. Confidence Security AB, blir ett specialiserat och starkt affärsområde med fokus på säkerhetslösningar. Vi står nu väl rustade att ge vår stora gemensamma kundbas förstklassig service och ett större tjänste- och produktutbud. Med denna plattform får även vi mycket goda möjligheter att vinna kommande kunders förtroende, säger Mats Engström”, CEO, Confidence International AB

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar