Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2010

Stockholm, 13 april, 2011 - Årsredovisning samt bolagsstyrningsrapport kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

Confidence International AB

Årsredovisning
Rissneleden 136
174 57 Sundbyberg

Det går även bra att beställa via e-post mats.wahlgren@confidence.se Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran.

Med vänlig hälsning

Confidence International AB

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar