Confidence International AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2011

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2011

Positivt resultat i koncernen i andra kvartalet

(NGM: CONF B)

Andra kvartalet i sammandrag, april-juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,1 Mkr (22,2 Mkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 1,1 Mkr (0,3 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,9 Mkr (0,1 Mkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (0,01 kr)
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,6 Mkr (-3,5 Mkr)

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Hela perioden i sammandrag, januari-juni 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 41,0 Mkr (39,8 Mkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 1,7 Mkr (0,7 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,2 Mkr (0,3 Mkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,25 kr (0,10 kr)
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -3,0 Mkr (-4,8 Mkr)

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Delårsrapporten i sin helhet bifogas som PDF.

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar