Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2014-09-03

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 6 i kallelse och beslutsunderlag, avseende upphävande av beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om minskning av Bolagets aktiekapital, beslut om nyemissioner m.m. antagna på extra bolagsstämma den 30 juli 2014.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 7 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen samt minskning av Bolagets aktiekapital.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9 i kallelse och beslutsunderlag, avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B (överteckningsoption).
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 10 i kallelse och beslutsunderlag, avseende riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för borgensåtagande).
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 11 i kallelse och beslutsunderlag, avseende riktad nyemission av aktier av serie B (ersättning för emissionsgaranti).
  • Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 12 i kallelse och beslutsunderlag, avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
  • Närvarande aktieägare representerade 52,03 % av rösterna i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Peter Forhaug Styrelseordförande, Confidence International AB
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar