Confidence International AB byter VD

Camilla Sundström, VD i Confidence International AB (Confidence) har på egen begäran och i samförstånd med styrelsen valt att avisera sitt lämnande av VD-befattningen. Camilla Sundström kommer att kvarstå som VD till dess att en ny permanent lösning har uppnåtts vilket beräknas ske inom en 3-6 månaders period.

”Confidence står väl rustat för framtiden med ett positivt resultat över 9 kvartal, en stabil kundbas, kunniga medarbetare och en stark balansräkning. Camilla har varit avgörande för bolagets positiva utveckling först i sin egenskap som styrelsemedlem och sedan som bolagets VD. Det är en stark prestation och jag och den övriga styrelsen vill därför tacka Camilla för hennes insatser" säger styrelsens ordförande Peter Forhaug.

”Med ett för bolaget starkt år bakom sig, en ny och stabil ägarsituation, samt med en förstärkt balansräkning, känner jag att det nu är dags för mig att lämna över VD-rollen och gå vidare. Bolaget går nu in i en ny spännande fas och jag ser det som ett väl valt tillfälle att lämna över, då jag tillsammans med mina medarbetare, genomfört den omstrukturering och vänt Bolagets utveckling, som jag blev tillsatt för att göra. Det har varit en oerhört spännande resa och jag hyser inga tvivel om att bolaget kommer att fortsätta sin framgångsrika utveckling.

Styrelsen i Confidence kommer att inleda en rekryteringsprocess för att finna en ny VD för bolaget.

För mer information kontakta:

Peter Forhaug, Ordförande
0708-88 88 61                   

Samir Taha, Styrelseledamot
0705-53 33 13                   

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar