Förändring av antalet aktier i Confidence International AB

Stockholm, 31 augusti, 2011 – Confidence International AB (publ.), meddelar förändrat antal aktier efter genomförda och registrerade emissioner och minskningar av aktiekapitalet i juli 2011.

Antalet aktier efter emissioner och minskningar av aktiekapitalet har ökat med 5 947 359 stycken och uppgår den 31 augusti 2011,  till 10 797 502 stycken.

Information om kommande ändring och planerad sammanläggning av aktier

Såsom kommunicerats i pressmeddelande den 24 augusti 2011, kommer antalet aktier i Bolaget att minskas genom att aktierna läggs samman 1:2, vilket innebär att 2 aktier läggs samman till 1 aktie. Beslutet innebär att antalet utestående aktier, enligt nedan tidsplan, minskar 
från 10 797 502 till 5 398 751. Aktiekapitalet efter sammanläggningen uppgår oförändrat till 32 392 506 kronor.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier

  • 30 aug 2011 - Sista dag för handel med Bolagets aktier före sammanläggningen.
  • 31 aug 2011 - Första handelsdagen med Bolagets aktier efter sammanläggningen (ny aktiekurs som återspeglar effekten av sammanläggningen).
  • 2 sep 2011 - Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
  • 5 sep 2011 - Det nya antalet aktier bokas in på aktieägares VP-konto. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade ser inbokningen av det nya antalet aktier ett par dagar senare.

Aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd i samband med sammanläggningen.

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar