Korrigering av delårsrapport januari-juni 2008 – Confidence International AB (publ.)

(NGM: CONF B)

Stockholm, 18 september, 2008 – En skuld om 5 684 000 SEK har tidigare felklassificerats som kortfristig räntebärande skuld istället för kortfristig icke räntebärande skuld i samband med upprättandet av kvartalsrapporten för andra kvartalet. 

Felet berör således balansposterna kortfristiga räntebärande skulder och kortfristiga icke räntebärande skulder vilket i sin tur får påverkan på koncernens balansräkning, nyckeltal, nettoskuldsättning samt kassaflödesanalys. Justeringarna har inte påverkat balansomslutningen för bolaget.

Därutöver har jämförande siffror avseende koncernens balansräkning helår 2007 korrigerats för överensstämmelse mot årsredovisning och ej som tidigare kvartalsrapporten Q4 2007.

Korrigeringar har skett under följande rubriker i delårsrapporten

  • Nyckeltal   sid. 4
  • Kassaflöde   sid. 13
  • Nettoskuldsättning  sid. 14
  • Balansräkning   sid. 17 (bilaga 1)
  • Förändring av eget kapital sid. 18 (bilaga 1)
  • Kassaflödesanalys  sid. 18 (bilaga 1)
  • Balansräkning   sid. 19 (bilaga 2)

Korrigerad delårsrapport bifogas i nedan PDF

För mer information, kontakta:

Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
fredrik.hiort@confidence.se
08-620 82 00
Mobil +46 (0)706 78 73 00

Lennart Preutz
Tf Styrelseordförande
lennart.preutz@confidence.se
Mobil +46 (0)706-44 66 00

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar