Kvartalsrapport andra kvartalet 2017, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2017.

Andra kvartalet i sammandrag april - juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 35,4 (32,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,0 (0,8) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,2 (0,5) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång uppgick
  till 0,00 (0,01) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet uppgick
  till 2,4 (-1,4) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 68,4 (61,6) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,1 (0,5) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,3 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång uppgick
  till 0,00 (0,01) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet efter
  förändring av rörelsekapital uppgick till -2,5 (-3,7) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera