Kvartalsrapport Q3 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-september 2015

Tredje kvartalet i sammandrag juli - september 2015

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,8 (16,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1,4 (-0,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet
  uppgick till -1,5 (-1,1) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
  periodens utgång uppgick till -0,03 (-0,11) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande
  verksamhet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -3,8 (-2,7) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Hela perioden i sammandrag januari - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,1 (46,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,2 (-5,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet
  uppgick till -5,1 (-6,4) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
  periodens utgång uppgick till -0,15 (-0,50) SEK före utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande
  verksamhet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -8,6 (-6,2) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar