Kvartalsrapport tredje kvartalet 2017

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2017

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 27,6 (26,9) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,3 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,5 (1,4) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
  periodens utgång uppgick till -0,08 (0,02) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från
  kvarvarande verksamhet uppgick till -0,1 (5,8) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI-SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 96,0 (88,5) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,2 (0,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,8 (1,6) MSEK
 • Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid
  periodens utgång uppgick till -0,08 (0,03) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande
  verksamhet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera