Sammanläggning av aktier i Confidence International AB

Stockholm 24 augusti, 2011 - Såsom kommunicerades i ett pressmeddelande den 29 juni 2011, beslutade extra bolagsstämman i Confidence International AB (publ.) att genomföra en sammanläggning av aktier samtidigt som styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag. Med stöd av sitt bemyndigande har styrelsen beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till den 2 september 2011.

Bakgrund och beskrivning av sammanläggningen av aktier 

Bakgrunden till sammanläggningen är att underlätta ett eventuellt listbyte till NASDAQ OMX First North under 2011. Antalet aktier i Bolaget kommer att minskas genom att aktierna läggs samman 1:2, vilket innebär att 2 aktier läggs samman till 1 aktie. Beslutet innebär att antalet utestående aktier minskar från 10 797 502 till 5 398 751. Aktiekapitalet kommer efter sammanläggningen att oförändrat uppgå till 32 392 506 kronor.

Om en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med 2 kommer en av Bolagets större aktieägare tillskjuta en ytterligare aktie för att därigenom möjliggöra sammanläggningen. 

Aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd i samband med sammanläggningen.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier

  • 30 augusti 2011 Sista dag för handel med Bolagets aktier före sammanläggningen.
  • 31 augusti 2011 Första handelsdagen med Bolagets aktier efter sammanläggningen (ny aktiekurs som återspeglar effekten av sammanläggningen).
  • 2 september 2011 Avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
  • 5 september 2011 Det nya antalet aktier bokas in på aktieägares VP-konto. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade ser inbokningen av det nya antalet aktier ett par dagar senare.

Effekter av sammanläggningen av aktier 
Sammanläggningen resulterar i ett lägre antal aktier i Bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar från 3 kronor till 6 kronor. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, dvs. aktieägarens andel i Bolagets aktiekapital, förblir oförändrad, med undantag för de aktieägare som har ojämnt antal aktier vid sammanläggningen och därmed erhåller ytterligare en aktie. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som nu existerande aktier. 

För ytterligare information kontakta:

Camilla Sundström
CEO, Confidence International AB
E-post: camilla.sundstrom@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar