Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar följande bokslutskommuniké för räkenskapsår 2010

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2010 ¹)

 • Nettoomsättningen ökade med 0,4% till 19 552 (19 469) KSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 2 331 KSEK till 234 (2 555) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22 (3 332) KSEK
 • Resultatet efter skatt, för kvarvarande verksamheter, uppgick till 22 (3 329) KSEK
 • Resultat per aktie, för kvarvarande verksamheter, uppgick till 0,00 (0,01) SEK
 • Resultat per aktie, omräknad för genomförd sammanläggning 2011, uppgår till 0,01 (1,91) SEK
 • Camilla Sundström tillträde som ny VD den 13 december 2010
 • Avveckling av dotterbolagen Confidence UK och Confidence Irland genomförd

1 januari – 31 december 2010 ¹)

 • Nettoomsättningen ökade med 13,8% till 78 182 (68 727) KSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 7 713 KSEK till 2 890 (-4 823) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 109 (-5 214) KSEK
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 2 109 (-5 250) KSEK
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,00 (-0,01) SEK
 • Resultat per aktie omräknad för genomförd sammanläggning 2011, uppgår till 0,49 (-3,00) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010

¹)Det tidigare affärsområdet Irland och Confidence UK, redovisas som verksamhet under avveckling från och med tredje kvartalet 2009. Jämförelsesiffrorna i har därvid omräknats.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF nedan.

För mer information, kontakta:
Camilla Sundström
VD, Confidence International AB
Tel: +46 (0)8 620 82 00
camilla.sundström@confidence.se

Mats Wahlgren
Informationschef, Confidence International AB
Mobil +46 (0)708 59 18 75
mats.wahlgren@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar