Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, lämnar rapport för perioden 1 jan - 30 sep 2007

Confidence växer organiskt med 100 % det tredje kvartalet i år jämfört med samma period föregående år.


(NGM: CONF B)

Den starka organiska tillväxten fortsätter i oförminskad takt. Viss växtvärk och behov av extra kapacitet har under kvartalet bidragit till ett något lägre operativt resultat än önskat. De ökade kostnaderna härrör främst från extra anlitad utförandekapacitet hos underleverantörer. Med en kraftfull satsning på utveckling av den egna projektorganisationen och samarbetet med Relacom är åtgärder insatta för att stödja den fortsatta expansionen. Fullt genomslag av dessa åtgärder räknar vi med ska komma under slutet på detta och början på nästa år. Orderboken växer stadigt och med 
signifikant högre ordervärden än tidigare. Nya samarbetsavtal och strategiska partnerskap med stora industriella 
aktörer kommer att medverka till Confidence fortsatta utveckling mot att bli en ledande aktör inom IP-baserad 
säkerhetsteknik på den Europeiska marknaden.  

Periodens verksamhet i sammandrag:

 • Fokus på att skapa expansion i Sverige ger resultat
 • Strategiskt samarbetsavtal med TELIASONERA skapar ny dimension i affärsmöjligheterna
 • Strategiskt samarbetsavtal med SVENSK HANDEL genererar nya affärer
 • Strategiskt partneravtal med RELACOM säkrar nationell installationskapacitet och öppnar nya affärsmöjligheter
 • Fortsatt framgång för den egna säkerhetslösningen Confidence Event
 • Fortsatt fokus på tillväxt

Periodens siffror i sammandrag:

 • Koncernens omsättning kvartal 3 uppgick till KSEK 29 283 (KSEK 14 120)
 • Koncernens omsättning för tiden januari-september uppgick till KSEK 95 393 (KSEK 57 530)
 • Rörelseresultat före avskrivningar kvartal 3 uppgick till KSEK -657 (KSEK 703)
 • Rörelseresultat före avskrivningar för tiden januari-september uppgick till KSEK 3 374 (KSEK 4 484)
 • Resultatet efter avskrivningar kvartal 3 uppgick till KSEK -2 331 (KSEK - 284)
 • Resultatet efter avskrivningar för tiden januari-september uppgick till KSEK -1 787 (KSEK 1 542)
 • Resultatet per aktie är SEK -0,02 (SEK 0,00)
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till KSEK -1 944 (KSEK -2 061)
 • Soliditeten uppgick per balansdagen till 44,9 % (72,2 %)
 • Orderboken uppgick den sista september till KSEK 28 800 (KSEK 24 100), exkl. löpande serviceavtal
 • Den kvalitetssäkrade offertstocken översteg den sista september KSEK 124 000

Komplett delårsrapport i den bifogade PDF-filen

För mer information, kontakta:
Fredrik Hiort af Ornäs
VD, Confidence International
Mobil +46 (0)706 78 73 00     
fredrik.hiort@confidence.se

Mats Wahlgren
Informationschef, Confidence International 
Mobil +46 (0)708 59 18 75
mats.wahlgren@confidence.se

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar