VD-byte på Confidence International AB

Mats Engström lämnar sin position som VD och Koncernchef för Confidence International AB per den 15 september 2017. CFO Pär Nilsson har av Confidence styrelse utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från samma dag. Pär Nilsson har sedan 2015 varit CFO för Confidence och har tidigare erfarenhet som VD och CFO i större organisationer. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående.

”Jag vill uttrycka stor tacksamhet för vad Mats har åstadkommit under sina fem år som VD och Koncernchef för Confidence. Mats tog över ett bolag med mycket stora utmaningar och har under sin tid som VD vänt utvecklingen i en positiv riktning, professionaliserat Confidence och dubblerat koncernens omsättning. Vi har nu en stabil plattform för vårt fortsatta arbete att utveckla bolaget till nästa nivå. Tidpunkten är därför lämplig för ett VD-byte när vi nu tar oss an nästa fas för att ta tillvara våra framtida utvecklingsmöjligheter”, säger Gerth Svensson, ordförande i Confidence International AB. 

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Gerth Svensson, Styrelsens ordförande
Confidence International AB

Telefon: +46(0)8-620 82 00

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar