Avtal klart mellan Connecta och danska Albatros Network A/S

Avtal klart mellan Connecta och danska Albatros Network A/S Connecta har idag efter sedvanlig förvärvsgranskning tecknat ett slutgiltigt avtal avseende förvärv av det danska Internetkonsultföretaget Albatros Network A/S. Köpeskillingen uppgår till 69 MSEK. Albatros Network A/S har ca 60 medarbetare med kontor i Köpenhamn och Århus. Albatros Network är ledande inom Business to Business i Danmark och arbetar framförallt med kunder inom sektorerna bank & finans, industri samt detaljhandel. Till kunderna hör bland annat Day2Day.dk, Bestseller, Danfoss, Dansk Industri, samt Oticon. Albatros Network startade sin verksamhet 1996 i Århus och öppnade kontor i Köpenhamn under 1999. Verksamheten har årligen expanderat med ca 60 procent. För innevarande år beräknas omsättningen uppgå till ca 45 MSEK. Albatros Networks tillväxtområden finns inom de branscher där Connecta har haft stora framgångar. Albatros Networks kunduppdrag har inriktning inom strategisk affärsutveckling med Internet som medium. Connecta AB och Information Highway AB planerar ett samgående. Därmed skapas ett av Europas största Internet-konsultföretag med 1200 anställda. Information Highway har sedan 1999 verksamhet i Danmark och förvärvade i slutet av 1999 det danska Internetföretaget ELK:s rörelse, med 27 anställda och kärnkompetens inom komplexa Internetlösningar. Totalt har Information Highway i Köpenhamn ca 40 anställda och finns även etablerade i Malmö med 30 personer. Inklusive Albatros Network A/S samt Information Highways förvärv av Pyramid i Helsingborg får Connecta/Information Highway totalt 170 anställda i Öresundsregionen (Malmö-Helsingborg-Köpenhamn- Århus). - Vi ser vårt första utländska förvärv som en språngbräda mot kontinenten. Tillsammans med Information Highway kommer vi nu att bli det starkaste Internetkonsultföretaget i Öresundsområdet där vi ser en enorm tillväxt- potential, säger Connectas VD och koncernchef Christer Jacobsson. - Innan vi kom i kontakt med Connecta har vi blivit uppvaktade av en mängd företag som i många fall varit duktiga men saknat Connectas helhetssyn vad gäller framförallt det stora företag och organisationer förväntar sig av ett Internetkonsultföretag. I Connecta/Information Highway har vi funnit den perfekta partnern, och kan nu tillsammans med ELK i Köpenhamn bygga ett oerhört slagkraftigt bolag här i Danmark, säger Hans Henrik Højberg, VD för Albatros Network A/S . I och med detta förvärv kommer Connecta att ha närmare 600 medarbetare i Norden. Connectas kunder är framförallt stora multinationella företag. Connecta har idag, utanför Sverige, projekt i Danmark, England och Tyskland. Säljare av Albatros Network A/S är förutom företagsledningen det börsnoterade EDB Gruppen A/S. För ytterligare information kontakta: Christer Jacobsson, Verkställande Direktör, Connecta AB (publ) Telefon: +46 (0)8 - 412 30 00 Mobil: +46 (0)70-571 74 47 E-post: christer.jacobsson@connecta.se Hans Henrik Højberg, Verkställande Direktör, Albatros Network A/S Telefon: +45 44 74 75 83 Mobil: +45 22 49 83 83 E-post: hhh@albatros.dk Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag c:a 520 medarbetare. Via förvärvet av Albatros Network i Danmark kommer antalet anställda att uppgå till 580. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Volkswagen och Thompson (Fritidsresor). Fakta Information Highway [www.infohwy.se] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera Internet- baserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994 och idag arbetar 540 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway har en kundbas på ca 300 företag och levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, ATG, Fondex, SAS, Stadium, SMHI och Locus Medicus. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Prenumerera

Dokument & länkar