Connecta har slutfört förvärvet av Itvision

Connecta har slutfört förvärvet av Itvision Connecta har idag slutfört förvärvet av Internetföretaget Itvision. Itvision utvecklar tillsammans med sina kunder skräddarsydda interaktiva utbildningar som distribueras via Internet och intranät. Bolaget breddar vårt utbud av Internet- och bredbandstjänster och blir en del i Connectas strategiska satsning på att hjälpa dagens företag och organisationer in i den digitala ekonomin. Itvision är ett konsultföretag som bl a har utvecklat konceptet Itvision Campus, en metod för framtagning och distribution av skräddarsydda utbildningar via Internet och Intranät. I konceptet ingår en pedagogik som är framtagen tillsammans med ledande utbildningsinstitutioner i Sverige och Storbritannien och baseras på studier av individers beteenden i den nya digitala distansutbildningskanalen. Itvision Campus bygger på en kombination av pedagogik, videoteknik, interaktiva övningar, självtester och certifieringar. Bland kunderna märks bl a Ericsson, SAS, Nordbanken och Littlewood's Stores. - Vi har letat efter en partner som kombinerar Internetkompetens med strategisk managementkunnande. Inom Connecta kommer vi att få den draghjälp som vi behöver för att klara den starka efterfrågan på marknaden, säger Jonas Fors, VD Itvision, och tillägger att med hjälp av Connecta kommer Itvision att växa snabbare på en marknad som växer med mer än 50% per år. - Itvision verkar på en spännande och expansiv marknad. Bolaget har utvecklat ett koncept med stor utvecklingspotential, bl a inom pedagogik för Internetlösningar och multimedia och har mycket kompetenta medarbetare samt bra ledning som tillsammans redan skapat ett lönsamt företag. Tillsammans med vår strategiska kompetens inom Knowledge och Change management kommer vi med en helhetssyn kunna hjälpa våra kunder att utveckla sina egna organisationer och anpassa sin ledarstil för snabbhet och konkurrenskraft i den digitala ekonomin. Många av våra konkurrenter glömmer att kundernas organisationer också måste följa med i utvecklingen, inte bara deras teknik, säger Johan Wieslander, vVD Connecta AB. Itvision har idag 11 medarbetare och sin huvudsakliga verksamhet i Stockholm. Kunderna är främst stora nordiska företag. Förvärvslikviden uppgår till 30 mkr därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling om ca 5 Mkr beroende på den framtida resultatutvecklingen i Itvision. Connecta anser det viktigt att säljarna av ITvision får ett långsiktigt ägarengagemang i Connectakoncernen. Connecta ser därför positivt på att säljarna har disponerat drygt halva försäljningslikviden för köp av totalt 152.672 aktier av serie B från Connecta S.A samt uttalat att de ser innehavet som en långsiktig placering. Connecta S.A ägs till större delen av Christer Jacobsson och därutöver tillsammans med övriga grundare av Connecta. Christer Jacobssons innehav i Connecta AB( inkl aktier ägda av Connecta S.A) efter försäljningen uppgår till 4.032.000 A-aktier och 2.210.528 B-aktier, motsvarande 33,4% procent av total antal aktier med 75,3% procent av röstetalet efter full konvertering och full utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Handelsbanken Markets har, i enlighet med den lock up- klausul, som nämns i prospekt från augusti 1999, godkänt Connecta S.A:s försäljning. Det planerade förvärvet förväntas inte på kort sikt nämnvärt påverka vinst per aktie. För ytterligare information, kontakta gärna Johan Wieslander, vVD Connecta AB telefon: 08 - 412 30 00 e-post: johan.wieslander@connecta.se eller Christer Jacobsson, VD och koncernchef Connecta AB Telefon: 08 - 412 30 16 e.post: christer.jacobsson@connecta.se eller Jonas Fors, VD Itvison AB Telefon: 08 - 632 05 25 e-post: jonasf@itvision.co.uk Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet & IT samt Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta har idag över 400 medarbetare och sitter vid Hötorget i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Prenumerera

Dokument & länkar