Connecta och AXA bygger hetaste sajten inför sommar-OS

Connecta och AXA bygger hetaste sajten inför sommar-OS - Profiler som Ludmila Engquist, Kajsa Bergqvist, Erica Johansson och Malin Ewerlöf medverkar Connecta AB har fått uppdraget att bygga varumärket AXA på Internet. Målet är att skapa en dialog med äldre, familjer, skolungdomar, idrottsintresserade, mm och ska laddas med hjälp av mycket starka profiler som Ludmila Engquist, Kajsa Bergqvist, Erica Johansson och Malin Ewerlöf som AXA har knutit till sig. Lösningen ska stötta marknaderna i Sverige, Norge och Danmark och innehålla avancerade lösningar för one-to-one marketing och kundlojalitetsprogram. * Detta är ett led i att bygga ett starkare varumärke runt AXA där Connectas kompetens inom one-to-one mass communication och CRM (Customer Relations Management) kommer att tillföra oss en offensiv nätnärvaro som komplement till våra övriga marknads och butiks aktiviteter. Genom att vi kopplat till oss så starka profiler som Ludmila Engquist, Kajsa Bergqvist, Erica Johansson och Malin Ewerlöf satsar vi på att göra AXA-sajten till den hetaste sajten inför sommar OS i Sydney, säger Håkan Lundstedt, VD Cerealia Breakfast Cereals. * Det här är ett oerhört spännande projekt där olika konceptsajter runt varumärket ska bygga kundlojalitet och ge ett mycket skarpt verktyg som komplement till aktiviteter ute i butik och i annan media, säger Hans Werner, VD Connecta Industri AB. Connecta AB har sedan tidigare ett ramavtal med Kungsörnen vilket nu fördjupas och flyttas upp till Cerealia Breakfast Cereals i koncernen Cerealia. Koncernen Cerealia har ca 4 000 anställda och verksamheten bedrivs vid ett sextiotal anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen och Lettland. Dessutom finns delägda bolag i Finland och Estland. Omsättningen är cirka 5,5 miljarder kronor. Som ett led i denna fördjupning har Connecta AB även inlett ytterligare ett par projekt: Management Information System Ett koncerngemensamt webbaserat informations- och styrsystem för ledningen inom Cerealia i Norden. Connecta ska ta fram en datawarehouselösning och ur det ska information presenteras i realtid baserad på en ny styrmodell. Movex Business Improvement Report En affärssystemsanalys med förslag till förbättringar och vidareutveckling av funktionalitet av det installerade Movex-systemet. För ytterligare information, kontakta gärna Hans Werner, VD Connecta Industri AB Telefon: 08 - 412 30 00 e-post: hans.werner@connecta.se eller Håkan Lundstedt, VD Cerealia Breakfast Cereals Telefon: 08 - 519 787 00 e-post: hakan.lundstedt@kungsornen.se Connecta och Information Highway avser att gå samman och därmed bilda ett av Europas ledande Internetkonsultbolag Styrelserna i Connecta och Information Highway har beslutat att rekommendera aktieägarna att godkänna ett samgående mellan bolagen på lika villkor. Därmed skapas ett av de ledande konsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska Internetlösningar med huvudsaklig inriktning mot "Business to Business". Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet & IT samt Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta har idag c:a 580 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Prenumerera

Dokument & länkar