Handel stoppad med aktier i Information Highway AB samt Connecta AB

Handel stoppad med aktier i Information Highway AB samt Connecta AB Handeln med Information Highway ABs samt Connecta ABs aktier på OM Stockholmsbörsen har i samråd med börsens avdelning för marknads- övervakning stoppats. Ytterligare information lämnas vid en presskonferens tisdag 21/3. Inbjudan till presskonferens tisdagen den 21 mars 2000, klockan 10.00 i Industrihuset, sal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Presskonferensen kan även följas live på internet via webcasting. Adress meddelas senare. Stockholm den 20 mars 2000 Information Highway AB (publ) Connecta AB (publ) För ytterligare information kontakta: Göran Wågström, VD/koncernchef Information Highway, tel 08-635 15 20, 070-526 27 58, goran.wagstrom@infohwy.se Johan Wieslander, vice VD Connecta, tel 08-412 30 62, johan.wieslander@connecta.se Ulf Karnell, informationschef Information Highway, tel 070-514 17 39, ulf.karnell@infohwy.se Anders Swensson, CFO Connecta, tel 08-412 30 23, 070-346 22 78, anders.swensson@connecta.se Samgående Information Highway och Connecta Information Highway planerar ett samgående med Connecta AB. Därmed skapas ett av de ledande konsultbolagen i Europa med inriktning på strategiska internetlösningar. Den nya koncernen kommer att ha en mycket god plattform för fortsatt snabb internationell expansion. Tillsammans har de två företagen i dag cirka 1 200 anställda och målet är att vara minst 2 000 personer vid årets slut. Fakta Information Highway [www.ih.com] Information Highway hjälper företag att ta till vara affärsmöjligheterna i den nya nätverksekonomin. Vi stärker våra kunders konkurrenskraft och gör dem framgångsrika på den digitala arenan genom att leverera internetbaserade lösningar präglade av affärskunskap, kreativitet och teknisk spjutspetskompetens. "A safe ride to the new economy." Information Highway grundades 1994, och idag arbetar 600 personer inom affärsområdena Business, Interactive- och Technology Consulting på tio orter i Sverige samt i Norge, Danmark, Finland och England. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker IHWY). Koncernchef är Göran Wågström. Information Highway levererar lösningar åt ABB, Ericsson, Telia, SAS, Vattenfall, Lufthansa, Codan, Telenor och Swiss Valore. Fakta Connecta [www.connecta.se] Connecta AB är ett Internetkonsultföretag som arbetar med affärsutveckling med Internet. Bolaget erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Internet och Human Resource Management. Connecta kan med sitt totalkoncept vara helhetsleverantör till stora företag och organisationer och erbjuda konsulttjänster som stärker kundernas affärsförmåga i den nya digitala ekonomin. Connecta grundades 1993 och har idag cirka 580 medarbetare. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Ticker CNTA). Koncernchef är Christer Jacobsson. Connecta levererar lösningar åt bland annat SEB, Skandia, Ericsson, Folksam, Scania, Statoil, SAF, Volkswagen och Thompson Travel Group (Fritidsresor). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Sedan den 6/6 2000 har Connecta bytt namn till ADCORE. Mer information hittar du under ADCORE.

Dokument & länkar