BizManager från ConNova för nystartade och mindre bredbands-operatörer

BizManager från ConNova för nystartade och mindre bredbands-operatörer Ett komplett Kundtjänstsystem med en prismodell anpassad för nystartade och mindre bredbandsoperatörer. Marknaden för bredband växer snabbt och ger möjlighet för nya och redan etablerade operatörer att erbjuda sina kunder nya och förbättrade tjänster. Dessa operatörer finns över hela Europa och kan exemplifieras genom stadsnät och mindre bredbands-operatörer i Norden och i Tyskland. ConNova erbjuder nu dessa operatörer en utbyggbar version av BizManager. BizManager är ett kostnadseffektivt kundtjänst-system som växer i takt med verksamheten. Idag finns ingen motsvarande produkt för detta marknadssegment. I grundutförandet ingår funktionalitet för kundtjänst, fakturering och aktivering av tjänster, t.ex. Internetanslutning, spel, IP telefoni och övriga IP tjänster såsom bl.a. finansiell information och väderleksrapporter. När utökad funktionalitet krävs för kundtjänstarbetet kan systemet byggas ut med ytterligare moduler, t.ex. kampanj- och ärendehantering. Avancerad prissättning baserad på konsumtion stöds genom att integrera en prissättningsmodul som arbetar i realtid och kan prissätta alla typer av inkommande transaktioner. Prissättnings-modulen har starkt stöd för tariffhantering mot olika marknader. Fullt installerad kan plattformen prissätta och fakturera alla typer av tjänster. Attraktiva kunderbjudanden kan sättas upp och marknadsföras via kampanjmodulen. ConNova har nyligen lanserat BizManager 2.3 med stöd för multipla valutor och EMU triangulering, d.v.s funktionalitet för två parallella valutor vid övergång från inhemsk valuta till Euro. BizManager finns i drift hos Senda, den svenska operatören för marksänd digital-TV, och hos Quiero TV, den spanska motsvarigheten till Senda. Kontrakt har nyligen tecknats för installation av BizManager 2.3 under hösten med Chinese Channel, en Londonbaserad DTH operatör, och ConNova TVX som bedriver kundtjänst på uppdragsbasis för europeiska multimedia operatörer. Motala, 10 Oktober 2001 Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för multimedia operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, tele- kommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Karl Orrenius, Produktchef, ConNova Tel: 0141 - 23 76 21, Fax: 0141 - 23 76 30 e-mail: kaor@connova.se www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00240/bit0001.pdf

Dokument & länkar