Bredbandsbolaget etablerar omfattande samarbete med ConNova

Bredbandsbolaget etablerar omfattande samarbete med ConNova Bredbandsbolaget och ConNova har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar hantering av Bredbandsbolagets abonnenter, inklusive kundtjänst och debitering. ConNovas servicebyrå TVX kommer att driva arbetet. Dessutom omfattar avtalet leverans av ConNovas abonnenthanteringssystem BizManager. "Det faktum att vi genom ConNova TVX redan har säkrat distribution av ett antal kanaler, gör att vi tar ytterligare ett rejält spadtag i vårt arbete att bli en komplett leverantör av Internet, TV och telefoni. ConNovas erfarenhet av tjänste-etableringar i nya distributionsnät är av stor betydelse för vår framtida distribution", säger Bredbandsbolagets koncernchef Peter Ekelund. "För ConNova innebär avtalet att vi drar nytta av vår erfarenhet från TV- distribution inom ett helt nytt expansivt område. Förutom att avtalet ger möjlighet för ConNova TVX att expandera i takt med Bredbandsbolagets ambitiösa satsning, innebär det också att vi får en bekräftelse på att vi med våra systemprodukter är mycket väl positionerade inför den europeiska expansion som står för dörren inom multimediasegmentet", säger ConNovas VD Björn Persson. Ytterligare detaljer och information kring avtalet beräknas offentliggöras efter att styrelserna i respektive bolag senare under november formellt har godkänt avtalet. För mer information: Kontakta ConNova via VD Björn Persson, 0141-23 76 01. Bredbandsbolaget pressjour nås via 08-406 95 62. Bredbandsbolaget www.bredband.com Bredbandsbolaget är ett nytt företag inom telekommunikations-området som är specialiserat på bredbandstjänster i Sverige. Bolaget bildades 1998 för att erbjuda bredbandsuppkoppling och -tjänster i hemmet. Abonnemanget är tvåriktad 10 Mb/s och varje hushåll får 5 epostadresser, fri support och ett nätverkskort installerat i sin hemdator. Höghastighets-Internet är en av flera tjänster som kan dra nytta av bredbandsuppkoppling. Bredbandsbolaget ägs av ett flertal företag och investerare inom telekommunikationsområdet, däribland O-listenoterade Framfab. Andra delägare är Intel, the Carlyle Group, investmentbolag knutna till familjen Hans Rausing och till investmentbolaget BCI/P, samt Investor. Nyligen (okt -99) förvärvades TeleCyber, som också är ett bredbandsföretag, med en avancerad teknisk plattform. ConNova www.connova.se ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om bredbandsteknik Bredband är samlingsnamnet för en teknik som ger användaren överlägsen hastighet i informationsöverföringen. Detta möjliggörs genom optiska fibernät. Ett flertal städer i Norden har redan byggt egna optiska fibernät, så kallade stadsnät. Anslutning av fastigheter sker genom att Bredbandsbolaget bygger in ett LAN (Local Area Network). Tekniken kan användas till traditionell Internet-surfande men även till andra tjänster som Video on Demand, radio och TV, lokal telefoni samt helt nya typer av Internettjänster. Dessa tjänster håller nu på att utvecklas av flera svenska företag. Bredbandsnätet fungerar ungefär som en flerfilig motorväg. Den är anpassad till höghastighetstrafik i båda riktningarna. Man kan utan problem köra ut på motorvägen och färdas snabbare än vad en stadsgata tillåter. Liksom motortrafiklederna är bredbandsnätet anpassat för att många bilar ska få plats i någon av filerna. Bredbandsnäten är relativt enkla att bygga ut, vilket gör att man inte binder sig till dagens snabbhet i tjänsterna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar