ConNova får stor systemorder för digital mark-TV i Spanien

ConNova får stor systemorder för digital mark-TV i Spanien. ConNova och NET Technologias de la Información har säkrat en order avseende startfasen för leverans av BizManager abonnenthanteringssystem samt därmed förknippade tjänster. Systemet skall användas för det rikstäckande digitala mark-TV-nätet i Spanien. Denna initialorder förväntas inom kort leda till ett kontrakt för resterande delar av projektet. Det förväntade totala ordervärdet uppgår till ca 28 Mkr under de närmaste åren men där större delen av värdet avser den närmaste 12-månaders-perioden. "Detta är den fjärde BizManagerordern och det hittills högsta projektvärdet för ConNova. Härmed har ConNova en stark position på den europeiska TV- marknaden, med kunder över hela Europa, från kabel-TV-segmentet såväl som från satellit-TV och markbunden digital-TV. Det är speciellt glädjande då både denna och förra veckans order från Turkiet erhållits i hård konkurrens med de starkaste bolagen i branschen. När dessa system levererats och är i drift kommer vi att ha en mycket intressant referensbas, vilket är av stor betydelse för den framtida expansionen", säger ConNovas VD Björn Persson. NET. NET Technologias de la Información ägs till lika delar av Norsistemas, servicedelen av Union Fenosa, Endesa Servios och Tecosoft, den Telecom Italias spanska dotterbolag i tjänstesektorn. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finansdirektör ConNova Group telefon +46 141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar