ConNova ingår avtal med KnowNet avseende kundhantering för internetbaserade tjänster

CONNOVA INGÅR AVTAL MED KNOWNET AVSEENDE KUNDHANTERING FÖR INTERNETBASERADE TJÄNSTER. ConNova och KnowNet har i dagarna ingått ett ramavtal avseende kundhantering för internetbaserade tjänster. KnowNet erbjuder företag uthyrning och distribution av olika tjänster och mjukvaror direkt till kund via Internet. Som resurs för kundtjänst och debitering mot slutanvändare har KnowNet beslutat att anlita ConNova TVX. KnowNet har redan tecknat avtal med sin första uppdragsgivare, Centrum för kompetensutveckling vid Linköpings Universitet, som kommer att använda KnowNets koncept för distribution av utbildningsmaterial från våren år 2000. Från denna tidpunkt förväntas KnowNet ha ett växande behov av kundhanteringstjänster. "För KnowNet är det viktigt att i en snabbväxande marknad kunna lägga all kraft på att utveckla vårt koncept och vår bas av uppdragsgivare. Det är därför en stor fördel för oss att kunna lägga ut kundhanteringsuppdraget på ett företag som ConNova som har lång erfarenhet och en väl etablerad organisation inom kundhantering", säger KnowNets VD Claes Rossby. "För ConNova innebär samarbetet med KnowNet ytterligare ett steg in i Internetvärlden. Vi ser KnowNets koncept som mycket intressant, med stor potential för utveckling. Tack vare vårt abonnenthanterings-system BizManager kan vår servicebyrå, ConNova TVX, enkelt hantera ett brett utbud av nya tjänstetyper, bland annat inom Internetsegmentet", säger ConNovas VD Björn Persson. KnowNet KnowNet är ett nytt företag inom IT-branschen. Företaget är specialiserat på åtkomstkontroll, betalningsadministration och distribution av mjukvara via Internet. Bolaget bildades 1999 och erbjuder genom sina system KnowWare"!, KnowKey"! och KnowViewer"!en ny flexibel försäljningsform av mjukvara. Slutanvändaren kan hyra produkten under viss period, abonnera på den eller betala per användningstillfälle. Bolaget ägs av företag och investerare med stor erfarenhet från utbildnings- och programvarumarknaden. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Claes Rossby, VD KnowNet AB telefon +46 705 38 08 85, e mail claes.rossby@knownet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar