ConNova och Cap Gemini Ernst & Young tecknar memorandum of understanding avseende samarbete inom systemdistribution

CONNOVA OCH CAP GEMINI ERNST & YOUNG TECKNAR MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AVSEENDE SAMARBETE INOM SYSTEMDISTRIBUTION. ConNova Group AB (Publ.) och Cap Gemini Ernst & Young TELECOM MEDIA NETWORKS har i dagarna tecknat ett avtal om gemensam marknadsföring och försäljning av ConNova's BizManager. Avtalet innebär att Cap Gemini Ernst & Young kommer att sälja, leverera och underhålla ConNovas kundhanteringssystem BizManager. Försäljningssamarbetet fokuseras på de marknader där Cap Gemini Ernst & Young har en ledande marknadsposition och aktiviteterna kommer backas upp av ett BizManager kunskapscenter, som Cap Gemini Ernst & Young kommer att etablera i Sverige. För ConNova förväntas avtalet resultera i ökad försäljning och större tillgång till leveransresurser. "Med BizManager utvecklat och i drift hos ett flera kunder är nu ConNova i ett skede där ökande försäljningsvolymer har högsta prioritet. Samarbetet med Cap Gemini Ernst & Young, en av världens ledande systemintegratörer, med en mycket kompetent organisation som hanterar försäljning, leverans och support i många länder runt om i världen, betyder givetvis en kraftig förstärkning av vår marknadsposition. Samtidigt frigörs utvecklingsresurser hos ConNova som kan användas för produktutveckling, vilket ger oss ytterligare möjlighet att underhålla och ständigt förbättra BizManager's position som en ledande produkt inom området" säger Björn Persson, VD på ConNova. "Cap Gemini Ernst & Young har en ledande position som leverantör av lösningar för kundhantering inom flera marknadssegment. I en marknad där media och telecom glider allt närmare varandra, ger oss vår långa erfarenhet från telecom i kombination med ConNovas styrka inom mediasektorn möjlighet att bilda ett mycket starkt team som kan sälja och leverera till framtida användare av BizManager. Vi är övertygade om att BizManager och ConNova's erfarenhet inom hantering av informations- och underhållningstjänster, väsentligt kommer att höja värdet på våra erbjudanden inom kundhantering," säger Lars Sjöberg, Director Partners and Alliances, Nordic Division of Cap Gemini Ernst & Young TELECOM MEDIA NETWORKS. Om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag inom management och IT. Vårt mål är att hjälpa både traditionella företag och snabbväxande företag att bli mer effektiva i den digitala ekonomin. Koncernen erbjuder tjänster på en global nivå inom strategi, transformation, systemutveckling och integration samt outsourcing. Vi finns i 31 länder med fler än 59 000 anställda, varav 3 300 i Sverige. Aktien är noterad på Parisbörsen. Mer information om våra tjänster finns på www.cgey.com ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. For more information, contact, Björn Persson, VD ConNova Group AB (Publ.) tel +46 141 23 76 01, +46 705 38 08 80 Lars Sjöberg, Director Partners & Alliances, Cap Gemini Ernst & Young TELECOM MEDIA NETWORKS, tel. +46 708 73 62 88. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar