ConNova och digital platform tecknar letter of intent om leverans av bizmanager i turkiet.

CONNOVA OCH DIGITAL PLATFORM TECKNAR LETTER OF INTENT OM LEVERANS AV BIZMANAGER I TURKIET. ConNova och den turkiska satellit-TV-operatören Digital Platform, som ägs av två av Turkiets största företagsgrupper, har idag tecknat ett Letter Of Intent avseende leverans av ett BizManager samt därmed sammanhängande tjänster. Överenskommelsen förväntas inom kort leda till ett köpeavtal värt över 18 Mkr. över en treårsperiod, ConNovas största order hittills. Leveransen har redan påbörjats. Digital Platform är ett nystartat betal-TV-bolag som ägs av Cukurova Group, som är ett av Turkiets största konglomerat samt av Dogan Group, som är Turkiets största mediagrupp. "För ConNovas del innebär överenskommelsen ett genombrott i södra Europa där vi arbetat i över ett år för att etablera oss. Det är speciellt roligt att första kunden är Digital Platform, en av de mest ambitiösa satellit-TV- satsningarna i regionen. Dessutom har ägarna även ett antal andra projekt inom media och Telecom och Internet och det finns därför goda möjligheter till en mycket intressant långsiktig affärsrelation", säger ConNovas VD Björn Persson. Digital Platform. Digital Platform består av två företag; Digital Platform Services Inc som ägs till 100% av Cukurova Group, samt Digital Marketing Services Co som ägs till 50% av Cukurova Group och till 50% av Dogan Group. Cukurova Group, med en årlig omsättning på ca 60 miljarder kronor, har investeringar inom ett antal områden, bl.a. telekommunikation, tillverkning, försäkringar och handel. Cukurova Group kontrollerar två av Turkiets största och mest lönsamma banker och är huvudägare i Turkcell, landets största GSM- operatör med 4,3 miljoner abonnenter. Dogan Group har en årlig omsättning på ca 25 miljarder kr och är Turkiets mest inflytelserika mediegrupp med intressen inom press, förlagsverksamhet och TV. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnanden, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finansdirektör ConNova Group telefon +46 141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00470/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar