ConNovas Delårsrapport för kvartal 3 framflyttad till 6 november

ConNovas Delårsrapport för kvartal 3 framflyttad till 6 november. Pressmeddelande Motala, 25 oktober 2001 Bolaget har av praktiska skäl beslutat att flytta fram offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 6 november. Rapporten var tidigare planerad till 26 oktober. Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Claes Rossby, Verkställande direktör Tel: 0705 38 08 85, Fax: 0141 564 24 Email: clro@connova.se Torbjörn Ullman, Finansdirektör Tel: 0141 23 76 85, Fax: 0141 564 24 Email: toul@connova.se www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01740/bit0001.pdf

Dokument & länkar