Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE I samband med en lånefinansiering som genomfördes i ConNova tidigare under hösten har ConNovas huvudägare Björn Persson genom ett helägt bolag ställt ut köpoptioner på 500 000 aktier. Dessa optioner har nu utnyttjats, varefter Björn Persson med närstående innehar 819 700 aktier, motsvarande 25,5% av rösterna och kapitalet i bolaget. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finansdirektör ConNova Group telefon +46 141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar