Specificering av ConNovas och Bredbandsbolagets ramavtal.

SPECIFICERING AV CONNOVAS OCH BREDBANDSBOLAGETS RAMAVTAL. Det ramavtal ConNova tidigare tecknat med Bredbandsbolaget har nu resulterat i de första konkreta affärsuppdragen. I tillägg till den förstudie som ConNova redan påbörjat, har Bredbandsbolaget i dagarna uppdragit åt ConNova att omgående etablera en infrastruktur som gör det möjligt för ConNova TVX att på kort varsel hantera kunder för Bredbandsbolaget inom TV-segmentet. Uppdraget innebär intäkter till ConNova i form av en startavgift. Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget är ett nytt företag inom telekommunikations-området som är specialiserat på bredbandstjänster i Sverige. Bolaget bildades 1998 för att erbjuda bredbandsuppkoppling och -tjänster i hemmet. Abonnemanget är tvåriktad 10 Mb/s och varje hushåll får 5 epostadresser, fri support och ett nätverkskort installerat i sin hemdator. Höghastighets-Internet är en av flera tjänster som kan dra nytta av bredbandsuppkoppling. Bredbandsbolaget ägs av ett flertal företag och investerare inom telekommunikations-området, däribland O-listenoterade Framfab. Andra delägare är Intel, the Carlyle Group, investmentbolag knutna till familjen Hans Rausing och till investmentbolaget BCI/P, samt Investor. Nyligen (okt -99) förvärvades TeleCyber, som också är ett bredbandsföretag, med en avancerad teknisk plattform. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finansdirektör ConNova Group telefon +46 141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00370/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar