Fortsatt snabb tillväxt för Consafe Infotech

Fortsatt snabb tillväxt för Consafe Infotech 120 anställda på 2,5 år - Planerar nya etableringar i Skandinavien Konsultföretaget Consafe Infotech fortsätter sin snabba tillväxt. Omsättningen under det förlängda bokslutsåret (18 månader) var 97 Msek. Resultatet före finansiella kostnader blev 0,2 Msek. Företaget planerar nu för flera nya kontor i Skandinavien, bland annat i Stockholm och Köpenhamn. Moderbolaget Consafe Infotech AB omsatte under perioden 70 Msek med ett resultat på 2,2 Msek före finansiella kostnader. Dotterbolaget Satpool, som Consafe äger till 67 procent, omsatte under stark expansion 27 Msek under 18-månadersperioden fram till halvåret 1999. Resultatet för Satpool belastar koncernens resultat som efter finanasiella dispositioner, bokslutsdispositioner och skatt blev - 0,3 Msek. Vi har lyckats med våra målsättningar att växa kraftigt samtidigt som produktsatsningar gjorts vilka skall börja generera intäkter under hösten. Trots att produktutvecklingskostnaderna tas direkt i resultaträkningen har vi lyckats generera ett positivt resultat före finans vilket är ett styrkebesked säger Stefan Nilsson, VD i Consafe Infotech. Consafe Infotech fortsätter nu sin kraftiga expansion. Flera nya kontor planeras bland annat i Stockholm och Köpenhamn. Verksamheten i Norge kommer också att utökas med nya kontor. Företaget har gått från noll till drygt hundratjugo anställda på 2,5 år och planerar att öka antalet medarbetare med över 50 procent årligen under de kommande åren. Förklaringen till vår framgång är, att vi lyckats skapa en stark nisch för företaget. De produkter och tjänster som vi tillhandahåller ligger helt rätt i tiden, understryker Stefan Nilsson. Vi är idag bland de absolut främsta då det gäller mobilitet och har fungerande mobila lösningar på marknaden. Vi kan erbjuda totallösningar baserade på GSM/SMS och WAP för våra kunder. Vi arbetar också med den nya generationens mobilsystem som till exempel GPRS. Detta plus det faktum att vi blivit kända på marknaden gör att företaget utvecklas på ett utmärkt sätt. För vidare information kontakta: Stefan VD Consafe Infotech AB Nilsson, Adelgatan 9, 211 22 Malmö Tel: 040- 691 96 01 Mobiltel: 070- 825 96 01 Fax: 040- 691 96 96 E.post: stefan.nilsson@consafeinfot ech.com Pressmaterial och övrig företagsinformation finns på: www.consafeinfotech.com Consafe Infotech AB är ett konsultföretag med inriktning på mobila tele- och datakommunikationslösningar. Consafe Infotech har drygt 120 anställda och planerar en börsintroduktion under år 2000. Huvudkontoret ligger i Malmö och regionkontor finns i Oslo, Göteborg och Karlskrona. Consafe Infotech är ett dotterbolag inom JCE-gruppen AB. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/20000306BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/20000306BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Consafe Infotech är en ledande leverantör av tjänster och produkter för mobila helhetslösningar inom tele- och datakommunikation. Företaget expanderar kraftigt och planerar för en börsnotering.

Prenumerera

Dokument & länkar