Bokslutsrapport 2012

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 251,8 MS EK (272,8)
 • EBIT DA uppgick till 9,9 MS EK (13,7)
 • EBIT uppgick till 0,1 MS EK (5,5)
 • Engångskostnader för personalreduktion och omstrukturering påverkade resultatet med ca 4 MS EK
 • Den reducerade svenska bolagsskatten innebar en negativ engångseffekt på resultatet med 3,1 MS EK
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till –0,83 SEK (–0,58)
 • Consilium har emitterat en företagsobligation om 325 MS EK
 • Kassaflödet förbättrades genom minskat lager

Helåret 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 950,1 MS EK (978,0)
 • EBIT DA uppgick till 76,1 MS EK (91,3)
 • EBIT uppgick till 40,7 MS EK (54,9)
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,15 SEK (1,06)
 • Styrelsen föreslår att Consilium återupptar utdelning, och lämnar en utdelning på 0,25 SEK (0,00) per aktie

Stark inledning på 2013

 • Den goda orderingången under slutet av 2012 för affärsområde Fire safety & Automation har fortsatt under början av 2013. En större order om 100 MS EK har erhållits i februari 2013. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation förväntas öka väsentligt under 2013.
 • Orderingången för affärsområde Marine & Safety har öppnat starkare än föregående år. Under januari 2013 var orderingången 32 procent över föregående år.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

   
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar