Bokslutsrapport januari – juni 2011 för Consilium AB (publ)

  •  Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 455,8 MSEK (408,4)
  • EBITDA ökade med 62 procent till 50,2 MSEK (31,0)
  •  EBIT ökade med 134 procent till 31,1 MSEK (13,3)
  •  EBT ökade med 195 procent till 21,5 MSEK (7,3)
  •  Orderingången minskade med 23 procent till 386,2 MSEK (502,9)
  •  Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,13 SEK (0,60)
  •  Consilium har ingått ett samarbetsavtal med Orange. Consilium kommer via sin globala marknadsorganisation att marknadsföra Orange erbjudanden inom satellitkommunikation för marina applikationer.


Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar