Consilium får order från Autoliv värd 30 miljoner kronor per år

Consilium får order från Autoliv värd 30 miljoner kronor per år Börsnoterade Consiliums dotterbolag Consilium Components AB har erhållit en order på finklippta plåtdetaljer till Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag. Ordern är värd 30 miljoner kronor per år och löper över flera år. Plåtdetaljerna kommer att ingå i Autolivs anti-whiplash system (AWS). Produktionen av detaljerna påbörjas direkt i låga volymer och ökas stegvis för att vara uppe i full produktionstakt vid halvårsskiftet år 2004. - Ordern från Autoliv manifesterar ett långsiktigt samarbete. Ordern är dessutom ett kvitto på att vi är ett av världens ledande företag på finklippta plåtdetaljer, säger Ove Hansson, VD och Koncernchef för Consilium AB. Consilium Components fokuserar på avancerade produktionstekniska lösningar med finklippning och högt rationaliserad tillverkning i långa serier. Outsourcing av enklare operationer genomförs med strategiska partners i lågkostnadsländer. För att möta kommande volymökningar på redan tagna order har Consilium Components under 2002/2003 genomfört sin största investeringssatsning någonsin, vilket inneburit investeringar i fabrikerna i Ulricehamn och i Varberg på närmare 50 miljoner kronor. - Vi befinner oss i botten av en konjunkturcykel och de investeringar vi genomfört ger förutsättningar för en väsentlig volymökning när konjunkturen vänder uppåt, säger Anders Andersson, VD för Consilium Components AB. Finklippningsmetoden har sitt ursprung i den schweiziska klockindustrin, och har med åren genom utveckling av maskiner, verktyg och materialkvaliteter kommit att få utökad användning även utanför det rent finmekaniska området. Vid finklippning tillverkas precisionskomponenter med större precision, högre kvalitet och slitstyrka, till en lägre kostnad än med konventionella tillverkningsmetoder. För ytterligare information kontakta: Consilium AB Consilium Components AB Ove Hansson, VD och Koncernchef Anders Andersson, VD Telefon: 08-563 05 300, Telefon: 0321-530 801 Mobil: 070-576 08 33 Mobil: 070-530 82 44 E-mail: ove.hansson@consilium.se E-mail: anders.andersson@components.consilium.se www.consilium.se www. consilium.se/components Fakta Consilium Components AB Consilium Components AB är ett av Europas ledande företag inom avancerad plåtbearbetning med finklippning som specialitet. Bland kunderna finns Autoliv, Volvo Car, Volvo Truck, Valeo, Haldex, SHW-Automotive, Teleflex-Automotive, Husqvarna, VSM-Group m.fl. . Företaget har egen verktygsavdelning med utveckling och tillverkning av finklippnings- och stansverktyg. Consilium Components AB är certifierat enligt ISO 9001, QS 9000 och ISO 14001 och har kvalificerat sig som Q1-leverantör till FORD. Huvudkontoret och en produktionsenhet ligger i Ulricehamn och en produktionsenhet i Varberg. Totalt omsätter företaget ca 170 MSEK och sysselsätter ca 180 personer. Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera