Consilium får order på brandlarmssystem i Korea

Consilium har fått order om att leverera brandlarmssystem till ett 50-tal fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till mer än 7 MSEK.

Fartygen, som byggs vid det koreanska varvet STX Shipbuilding, består av en blandning av bulkfartyg, produkttankers, råoljetankfartyg och LPG-fartyg (Liquefied Petroleum Gas). Slutanvändarna är ett stort antal rederier baserade i Europa, Asien och Mellanöstern. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2011.

– Ordern visar på att Consilium har en mycket stark ställning på marknaden. Att kunderna väljer våra säkerhetssystem är också ett kvitto på att vi kan leverera det bästa kundvärdet i dessa, för många, kärva tider, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)

Ove Hansson

Vd och koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 070-576 08 33

www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation.

Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom

navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 450 anställda och omsätter mer än 950 MSEK.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar