Consilium levererar brandlarmssystem till biltransportfartyg

Consilium har fått order om att leverera brandlarmssystem till åtta biltransport-fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 11 MSEK.

Fartygen är så kallade PCTC-fartyg (Pure Car/Truck Carrier) och byggs vid varvet Hyundai Samho i Korea för det taiwanesiska rederiet TMT. Fartygen kommer att ha en kapacitet om 7 900 fordon. Leverans kommer att ske under perioden 2010-2011. – När det gäller biltransportfartyg är skyddsvärdet mycket högt och det är glädjande att kunderna väljer Consilium när säkerheten står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium. Biltransportfartyg, PCTC (Pure Car & Truck Carriers), är stora fartyg som transporterar fabriksnya bilar och lastbilar. Fartygsklassen innehåller fartyg från 120-230 meter med en kapacitet från 1 000 till 8 000 fordon. CONSILIUM AB (publ)

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar