Consilium levererar brandlarmssystem till transportfartyg

Consilium har fått order om att leverera brandlarmssystem till sammanlagt 12 biltransportfartyg samt fyra Ro-ro-fartyg som kommer att byggas i Korea respektive Japan under de närmaste åren. Totalt uppgår ordervärdet till närmare 16 MSEK.

Fartygen kommer att byggas vid de koreanska varven Hyundai Heavy Industries, HHI MIPO, och STX samt japanska Mitsubishi Shipyard. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2011 och slutkunderna består av rederier i Europa.

– Såväl fartygen i sig som dess last är värda mycket pengar och säkerhetsnivån ombord är därför också mycket hög. Det är glädjande att Consilium än en gång är kundernas val när säkerheten står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Biltransportfartyg, PCTC (Pure Car & Truck Carriers), är stora fartyg som transporterar fabriksnya bilar och lastbilar. Fartygsklassen innehåller fartyg från 120-230 meter med en kapacitet från 1 000 till 8 000 fordon.


CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
www.consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar