Consilium under januari - augusti 2008

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 579,1 MSEK (493,0). Orderingången ökade med 26 procent till 736,1 MSEK (582,9).

Nettoomsättning

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 344,4 294,7 463,7

Navigation 158,8 181,1 247,6

Automation 69,2 8,4 31,9

Summa 572,4 484,2 743,2

Övriga verksamheter 6,7 8,8 12,9

Totalt 579,1 493,0 756,1

Orderingång

Jan-aug Jan-aug Jan-dec

2008 2007 2007

Brand&Gas 453,2 363,5 569,6

Navigation 175,1 176,8 242,6

Automation 91,9 31,9 37,2

Summa 720,2 572,2 849,4

Övriga verksamheter 15,9 10,7 14,0

Totalt 736,1 582,9 863,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m september kommer att publiceras den 17 oktober 2008.

Stockholm 2008-09-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar