Consilium under januari - juli 2007

Consilium Components AB har namnändrat till Precomp Solutions AB (publ)
och delats ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Bolaget kommer att
noteras på First North och första dagen för handel med aktierna är den
29 augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet
Komponenter kommer för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007,
därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juli
2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 538,7 MSEK
(411,0). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 40 procent
jämfört med föregående år och uppgick till 422,2 MSEK (301,2).
Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 6 procent till 116,5
MSEK (109,8).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni
2007, ökade med 38 procent jämfört föregående år till 662,8 MSEK
(478,8). Orderingången för Marina system ökade med 43 procent till 531,8
MSEK (371,6). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 22 procent
till 131,1 MSEK (107,2).

Nettoomsättning
Jan-juli Jan-juli Jan-dec
2007 2006 2006
Brand & Gas 278,1 216,0 394,8
Navigation 144,1 85,2 184,7
Marina system 422,2 301,2 579,5

Komponenter 109,3 101,3 175,3
Övriga verksamheter 7,2 8,5 13,3
Totalt 538,7 411,0 768,1


OrderingångJan-juli Jan-juli Jan-dec
2007 2006 2006
Brand & Gas 358,5 226,7 408,9
Navigation 173,3 144,9 246,2
Marina system 531,8 371,6 655,1
Komponenter 121,9 102,9 166,3
Övriga verksamheter 9,2 4,3 8,6
Totalt 662,9 478,8 830,0Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m augusti
2007 kommer att publiceras den 21 september 2007.

Stockholm 2007-08-28

Consilium AB (publ)

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar