Consilium under januari - juni 2007

Affärsområdet Komponenter planeras delas ut till aktieägarna och noteras på First North under augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter kommer för period efter utdelningen därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter. I månadsrapporten för juni 2007 ingår nettoomsättning och orderingång för den under början av juni förvärvade verksamheten i Dubai för perioden efter förvärvet och har påverkat affärsområdena Brand & Gas och Navigation positivt under juni 2007.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juni 2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 468,0 MSEK (356,3). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 359,5 MSEK (255,6). Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 8 procent till 108,5 MSEK (100,7).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni 2007, ökade med 30 procent jämfört föregående år till 568,9 MSEK (436,6). Orderingången för Marina system ökade med 32 procent till 440,0 MSEK (333,9). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 26 procent till 128,9 MSEK (102,7).

Nettoomsättning

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 231,2 190,6 394,8

Navigation 128,3 65,0 184,7

Marina system 359,5 255,6 579,5

Komponenter 101,6 93,3 175,3

Övriga verksamheter 6,9 7,4 13,3

Totalt 468,0 356,3 768,1

Orderingång

Jan-juni Jan-juni Jan-dec

2007 2006 2006

Brand & Gas 302,2 203,0 408,9

Navigation 137,8 130,9 246,2

Marina system 440,0 333,9 655,1

Komponenter 120,0 99,0 166,3

Övriga verksamheter 8,9 3,7 8,6

Totalt 568,9 436,6 830,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m juli 2007 kommer att publiceras den 28:e augusti 2007.

Stockholm 2007-08-13

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för brand- och gasdetektering samt navigationsutrustning. Målsättningen är att vara en innovativ och konkurrenskraftig leverantör med hög servicegrad inom väl definierade marknads- och produktområden. Det allt övergripande målet är att genom utnyttjande av Consiliums kompetens inom valda segment och genom tillämpning av en tydlig affärsstrategi skapa värden för aktieägarna. Consilium fokuserar tillväxtsatsningarna inom Marina system till marknads- och produktområden där koncernen redan har eller kan uppnå världsklass. Consilium är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB, har drygt 440 anställda och omsätter mer än 760 MSEK.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar