Consilium under januari - maj 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 366,2 MSEK (347,6). Orderingången minskade med 9 procent till 379,5 MSEK (417,9). Orderingången är fortsatt större än nettoomsättningen och orderstocken per 31 maj 2009 är ca 100 MSEK större än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Nettoomsättning

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 219,5 205,4 557,9

Navigation 102,6 100,5 268,6

Automation 44,1 41,7 107,6

Totalt 366,2 347,6 934,1

Orderingång

Jan-maj Jan-maj Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 237,5 262,7 715,6

Navigation 96,5 106,3 278,3

Automation 45,5 48,9 121,8

Totalt 379,5 417,9 1.115,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 14:e augusti 2009.

Stockholm 2009-06-16

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 450 anställda och omsätter mer än 950 MSEK

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar